Akcja „Lato w mieście”

Oferta skierowana dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „lato w mieście”

1,8 lipca, godz. 10.00 – 13.00 – kultura w garnku i na stole

2,9 lipca, godz. 10.00 – 13.00 – warsztaty fotograficzne

3,10 lipca, godz. 10.00 – 13.00 – zajęcia plastyczne

4,11 lipca, godz. 10.00 – 13.00 – gry, zabawy, konkursy

5,12 lipca, godz. 10.00 – 13.00 – zajęcia ruchowe

 

Dodatkowo seria bezpłatnych koncertów dla mieszkańców tworzących cykl „Letni Festiwal Rocka” jego inauguracja odbędzie się 13 lipca a zakończenie 21 lipca.

Więcej informacji oraz harmonogram prezentacji (link)